Het implementeren van maatschappelijk verantwoorde maatregelen is een dynamisch proces wat heel wat project begeleiding, opvolging en communicatie vergt. Daarmee helpen wij je graag! Dit betreft een lange termijn aanpak, waarbij we een actieplan uitwerken, dit opvolgen, en -indien je dat wenst- je initiatieven en de impact ervan bij de juiste kanalen in beeld brengen. Profit kan ook publiciteit zijn!

We starten met een intake gesprek, waarin we jouw organisatie onder de loep nemen. We bespreken samen hoe we een implementatie kunnen aanpakken. Wij geven advies op basis van jouw kennis van jouw organisatie. Het is daarbij bijvoorbeeld mogelijk van eerst een inspiratie sessie te organiseren voor jouw medewerkers, om daarna in een workshop samen met hen na te denken over concrete acties. Deze vormen we dan om in een duidelijk actieplan, liefst met meetbaar KPI’s zodat we ook een evolutie kunnen meten (in een mooi dashboard). We begeleiden de afgesproken acties, volgen op en brengen jouw acties bij de juiste kanalen in het licht, zodat je publiciteit kan bekomen met je acties! De full package dus!