Tijdens de workshops gaan we samen met de medewerkers van jouw organisatie een concreet en implementeerbaar actieplan opstellen. Dat wil zeggen, wat is het einddoel van onze reis en hoe willen we ernaartoe gaan?

photo of people doing handshakes

Axudo eerst langs voor een intakegesprek. We kijken samen naar jouw organisatie en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen bepalen we de scope van de workshop. Zo kunnen we de workshop heel concreet maken.

We starten de workshop met medewerkers (eventueel ook stakeholders) van jouw organisatie met het kaderen van “maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen”

Daarna gaan we aan de slag gaan met jouw organisatie en jouw specifieke situatie d.m.v. een brainstorm sessie : medewerkers/medereizigers krijgen de kans hun ideeën en acties voor te stellen om deze dan samen verder uit te werken.

We eindigen met een duidelijk en concreet actieplan om enkele acties op te zetten binnen uw organisatie, die liefst meetbaar zijn zodat we ze kunnen opvolgen.

Dit zijn de mogelijke workshops:

  • Stakeholders: Wat is de impact van jouw bedrijf? Wie/wat heeft impact op jouw bedrijf?
  • Service Design: Processen in je bedrijf efficiënter maken
  • 3P’s: Analyse van producten en diensten
  • SDG’s in je bedrijf
Alle ideeën en meningen worden tijdens de workshops op tafel gegooid. Alle meningen zijn waardevol en worden besproken. Op het einde van de workshops krijgt het bedrijf een concreet actieplan.