Mildheid omtrent duurzaam ondernemen als goed voornemen voor 2021

Aan het begin van elk nieuw jaar formuleren we vaak onze goede voornemens. Het is onze wens dat bedrijven voor 2021 voornemens maken rond duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat ze – als het minder vlot loopt dan verwacht – aankloppen bij Axudo. Wij ontwikkelen een MVO travel map op maat om bedrijven te begeleiden in het uitstippelen van hun duurzaamheidstraject.

Anderzijds roepen wij op tot mildheid omtrent deze goede voornemens.

In gesprekken, chats, webinars … over MVO merken we regelmatig op dat we de lat voor anderen enorm hoog leggen. Zodra een bedrijf de intentie uit om duurzaam te ondernemen, komt het vergrootglas tevoorschijn. Elke verkeerde beslissing – ja, vergissen is menselijk – krijgt een plek op de publieke schandpaal. Bedrijven lijken ook nooit goed genoeg te doen voor sommigen. In de argusogen van hun omgeving is elke actie er een te weinig.

Axudo roept iedereen op om hier anders naar te kijken. Milder. Meer begripvol.

Natuurlijk is het de bedoeling dat bedrijven die MVO-intenties uiten, er ook effectief mee aan de slag gaan. Idealiter zijn alle duurzame voornemens:

 • zuiver en geen greenwashingpraktijken
 • omzetbaar in concreet meetbare acties
 • ambitieus voor een maximaal effect
 • gericht op een snelle maatschappelijke impact in plaats van winstmaximalisatie

Laat ons vooral onthouden dat elke stap een stap is in de goede richting! Elke actie (hoe klein ook) zet een grote verandering in gang. Als toeschouwers is het onze taak om elke inspanning toe te juichen. Bedrijven zo te motiveren om door te gaan en hun duurzame doelen te realiseren. 

Door bedrijven als trouwe supporters in hun MVO-acties te steunen, versterken we hun motivatie. Ze plannen doelgerichte acties en kondigen enthousiast hun strategieën aan. Zelfzeker en gedragen door hun omgeving.

Dat is ons doel …

Toen we dit schreven, dachten we spontaan aan het artikel van professor-filosoof T. Vandevelde “Mensenrechten in het bedrijfsleven: over de beschavende werking van de hypocrisie”.

Hij heeft het over mensenrechten in de bedrijfswereld en hoe actiegroepen hiermee kunnen omgaan (zie ook bronvermelding onderaan artikel).

Als mensen (n.v.d.r. managers) regelmatig in situaties worden gebracht waarin ze hun goede bedoelingen moeten afficheren, dan zullen ze zich uiteindelijk ook verplicht voelen om hun daden aan hun woorden aan te passen. Slechts heel weinig mensen zijn in staat om consequent lange tijd hypocriet te blijven.

Wat betekenen die woorden als bedrijven aankondigen maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen? Mensenrechten maken immers deel uit van elk MVO-beleid. Volgens prof. Vandevelde kunnen we bedrijven dus beter regelmatig bevragen over hun voornemens op het vlak van duurzaam ondernemen, zonder hen te bekritiseren op de specifieke acties (of het ontbreken daarvan). Onze oprechte interesse zorgt er op termijn immers voor dat die bedrijven toch aan de slag gaan. De daad bij het woord voegen en concrete MVO-acties opzetten.

De aankondiging van duurzame intenties op zich is dus de start van een beweging. Laten we zulke mededelingen dus toejuichen. Dankzij onze mildheid duwen we bedrijven en dus ook de maatschappij in de juiste richting.

Welke richting is nu de juiste? Wat is het ultieme einddoel? Voor Axudo is dat de “betekeniseconomie”. Een economie waarin de waarde van bedrijven afhangt van hun impact op de maatschappij. Niet van hun winst, omzet, aandelenkoers …

Wij, MVO-activisten, hebben deels de sleutel tot verandering op zak. Onze mildheid voor bedrijven en hun -al dan niet bescheiden- MVO-plannen betekent een wereld van verschil.

Mildheid voor een duurzamere wereld: hét voornemen voor 2021 … 

Onze allerbeste wensen.

Artikel Professor T. Vandevelde kan je downloaden op onze website.

Antoon Vandevelde, Mensenrechten in het bedrijfsleven: over de beschavende werking van de hypocrisie, in NAUWELAERTS, Ph. e.a. (red.), Mensenrechten in het bedrijfsleven – Toch meer dan windowdressing, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen- Groningen, 2001, p. 25 – 34.

ODTH kiest voor duurzaamheid

Dit jaar ontvingen wij met ODTH First Class Logistics de award voor ‘Duurzaam Ondernemen’ van Voka Mechelen-Kempen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maak je werk van een bedrijfsbeleid dat bijdraagt aan het welzijn van je organisatie, de mens en het milieu.

Als algemeen opslag- en distributiebedrijf zijn we erin geslaagd om ons beleid af te stemmen op het grote geheel. De wereld als betere plek voor iedereen. Wij raden bedrijven aan om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Met duurzaam ondernemen creëer je namelijk impact. Op je bedrijf en op de maatschappij.

Ben je benieuwd hoe wij er als bedrijf alles aan doen om onze waarden te verankeren in ons beleid? Dit artikel licht een tipje van de sluier op.

Nicolas Heymans en Veroniek De Mulder van ODTH

Duurzaam ondernemen voor iedereen

Veel bedrijven zien duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als een ver-van-hun-bedshow. Maar dat is het helemaal niet. Eens je in het Voka-traject stapt, stel je als bedrijf de vraag welke waarden je vertegenwoordigt.

Natuurlijk streven alle organisaties naar winst. Zonder winst zijn de overlevingskansen van je bedrijf eerder klein. Maar het begrip ‘winst’ krijgt een veel bredere betekenis.

Eigenaar van ODTH, Jos De Wael, koppelt winstoogmerk een het groter belang. Het management heeft de organisatie zodanig vormgegeven dat  de waarden van het bedrijf ingebed werden in een duidelijke structuur. Een dedicated MVO verantwoordelijke maakt de SDG’s levend in het bedrijf. Waarden worden gekoppeld aan doelstellingen en acties. Collega’s herkennen in mekaar een positieve levenshouding.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen als handvat – Sustainable Development Goals als kader

De zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals) – geïnitieerd door de VN en gekaderd door Voka – creëren de ideale context om na te denken over wat, hoe en waarom.

Met de SDG’s willen de VN in 2030 een wereld zonder armoede en met respect voor het milieu bereiken. De duurzame ontwikkelingsdoelen helpen bedrijven om zich in te zetten voor een betere wereld. Elk bedrijf legt andere accenten en draagt zo op zijn manier een steentje bij.

Door ons met ODTH over de duurzame ontwikkelingsdoelen te buigen, stelden we vast dat onze waarden helemaal in dezelfde lijn liggen. Plots was het allemaal geen utopie meer. Bedrijven staan dichter bij de realisatie van bepaalde SDG’s dan ze denken.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelen laagdrempelig, aantrekkelijk en vanuit verschillende perspectieven te bekijken, krijg je als bedrijf oog voor de haalbaarheid. Op maat van jouw organisatie.

Laten we het voorbeeld nemen van SDG 1: geen armoede. Natuurlijk hebben we bij ODTH weinig invloed op de armoede in de wereld. Maar we bekijken de uitdaging op lokaal niveau. Hoe kunnen we de armoede in onze directe omgeving bestrijden? Wij doen dat onder andere door jobstudenten uit arme milieus aan te werven. Zo krijgen die jongeren de kans om het bedrijfsleven te leren kennen en hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt te vinden.

SDG’s in de praktijk

Als je de duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit verschillende hoeken bekijkt, zie je altijd opportuniteiten. Manieren waarop je met jouw bedrijf iets kan betekenen voor de wereld.

Op basis van de SDG ‘Goede gezondheid en welzijn’ motiveren wij onze medewerkers bijvoorbeeld om gezond te leven en zich duurzaam te verplaatsen. In dat kader bieden wij fietsen aan en werken we tegelijkertijd aan onze impact op het milieu. 25% van onze medewerkers verplaatst zich ondertussen met een leasingfiets. Ook om het welzijn op het werk te verbeteren, nemen wij belangrijke stappen. Aandacht voor grote feesten, betrokkenheid van het personeel bij de keuze van werkmateriaal, griepvaccins en vitaminekuren …

Door zelf positief om te gaan met diversiteit en aan te werven volgens het motto ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ realiseren wij impact op vier duurzame ontwikkelingsdoelen: geen armoede, kwaliteitsonderwijs, waardig werk en minder ongelijkheid.

Op basis van de SDG ‘Partnerships’ gaan wij in al onze vestigingen langdurige samenwerkingsverbanden aan met sociale maatwerkbedrijven. Naast de grote sociale impact bieden werknemers uit de sociale economie een unieke, economisch interessante meerwaarde.

Onze aanpak inspireert medewerkers om ook in de persoonlijke sfeer met die waarden aan de slag te gaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als langetermijnvisie

Natuurlijk gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen gepaard met kosten. Maar de echte opbrengst voor je bedrijf bereik je op lange termijn.

Als je mensen echt een kans geeft, krijg je trouwe en gemotiveerde medewerkers die zich inzetten voor het geheel. Jouw organisatie. Voor jou engageren ze zich om een unieke service te bieden. Een factureerbare dienstverlening die zich dan weer vertaalt in boekhoudkundige winst.

Ook de energiezuinige infrastructuur met een windmolen en zonnepanelen beschouwen wij bij ODTH als strategische langetermijninvestering.

Impact als kernwaarde

Als je je afvraagt wat duurzaam ondernemen oplevert voor je bedrijf, dan is het antwoord eenvoudig: impact. Alles draait rond de impact die je creëert. In en rond je organisatie.

Een impactvolle bedrijfsaanpak resulteert vanzelf in opbrengst. Wat in eerste instantie geld kost, brengt op langere termijn geld op. Dat is het vertrekpunt voor duurzaam ondernemen.

Duurzaamheid is de logische keuze die op lange termijn zorgt voor economisch rendement.

TIPS VOOR WIE WIL STARTEN MET DUURZAAM ONDERNEMEN

 1. Kijk om je heen. Wat hebben bedrijven in je buurt al gedaan om duurzaam te ondernemen?
 2. Ga in dialoog met andere bedrijven. Wissel ervaringen uit en leer van elkaar.
 3. Maak een SWOT-analyse met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Gebruik die als basis voor het actieplan Duurzaam Ondernemen.
 4. Blijf met je voeten op de grond. Trek gesprekspartners weg van clichébeloftes en breng ze terug naar de realiteit. Focus op de stappen waarmee jouw bedrijf impact kan creëren.
 5. Laat je begeleiden door mensen die dagelijks met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bezig zijn. MVO-experten bieden een onschatbare meerwaarde.

Riothermie : say what?!?

Aquafin kreeg in 1989 van het Vlaamse Gewest de opdracht om de achterstand op het gebied van huishoudelijke waterzuivering in een hoog tempo weg te werken. In 1990 werd amper 30% van het rioolwater gezuiverd. Ondertussen is dat 84%.Aquafin gaat nu nog een stapje verder. Ze hergebruiken warmte uit de riool om gebouwen te verwarmen. Dat heet Riothermie.
Riothermie is een innovatieve maar eenvoudige technologie die weinig infrastructuur vereist. Ze maakt gebruik van de restwarmte in het rioolwater, afkomstig van onder meer douches en wasmachines, om er gebouwen mee te verwarmen. Een warmtewisselaar in de riolering en een warmtepomp in het stooklokaal volstaan hiervoor.
De winst is duidelijk:- Ecologisch: recuperatie van anders verloren warmte en kadert in klimaatdoelstellingen want CO2 -uitstoot daalt drastisch. – Energie: differentiatie in de energiebevoorrading zodat we een extra energiebron hebben, naast de reeds gebruikte energiebronnen.- Financieel: de investeringen betalen zich in twee tot vijftien jaar terug. Zo zijn er oa subsidies voorzien.
De eerste toepassing van riothermie in België was weggelegd voor Stad Leuven. Samen met huisvestingsmaatschappij Dijledal werd er in 2014 een gebouw met 92 appartementen opgetrokken. Allen verwarmt met rioolwater, waarvan een deel afkomstig was van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. 60 procent van de jaarlijkse warmte vraag werd ingevuld door dit rioolwater. De overige 40 procent, geleverd door aardgas, gebruikten ze voor de opwarming van het sanitaire water en om bij te stoken op de koudste dagen. Na twee jaar kwam er een einde aan het pilootproject, deels doordat de warmtebron wegviel. Dit door werkzaamheden en een omlegging van de riolering. Er werd in totaal wel meer dan 50.000 liter stookolie uitgespaard en het appartementsblok stootte de helft minder CO2 uit.
Aquafin zal bij de renovatie van zijn eigen kantoorgebouw in Aartselaar gebruikmaken van riothermie. Er ligt een grote rioolcollector met een sterk debiet vlak voor het gebouw. Aquafin zal de warmte gebruiken om het kantoor te verwarmen en om het datacentrum continu te koelen.
In het Kaaidistrict in Aalst bouwt projectontwikkelaar Denderoever een nieuwe stadswijk ter hoogte van de vroegere pendelparking aan het station. In samenwerking met Aquafin stelde Denderoever vast dat riothermie volledig past binnen zijn duurzame energieconcept. Het nieuwbouwproject, dat onder meer uit appartementen en een kantoorgebouw bestaat, bevindt zich immers op korte afstand van een groot verzamelriool met een aanzienlijk debiet. De groene warmte van het rioolwater kan voorzien in 90 procent van de jaarlijkse warmtevraag. Een boiler ondersteunt de warmtebehoefte op piekmomenten. In de zomer kan het riothermische warmtenet als passief koelsysteem dienen.
Watermaatschappij Vivaqua zal dit najaar, samen met de universiteiten VUB en ULB, warmte uit het riool in Ukkel halen om een groot administratief gebouw van de gemeente te verwarmen. Ze hopen op die manier jaarlijks tot 60 ton CO2 te besparen. De vloeren, voorzien van vloerverwarming over een oppervlakte van 15.000 vierkante meter, zullen een kwart van de nodige energie halen uit het rioolwater. Daarvoor ontwikkelden de partners een eigen warmtewisselaar, vervaardigd uit duurzaam plastic. Die testten ze al eerder uit voor de duurzame verwarming van een technisch lokaal van Vivaqua in Sint-Jans-Molenbeek. We voegen nog een rekensom toe die duidelijk maakt hoe interessant riothermie is!- Een bedrijf loost 100 m³/dag in de riool- Bij een gemiddelde temperatuur van 28°C, na waterzuivering en het inkomend stadswater is aan gemiddeld 10°C. – Het afvalwater wordt dus 18°C warmer geloosd dan het inkomend standwater. – Elke dag loost/verliest dit bedrijf dus 100.000 litre x 18°C = 1.800.000 Kcal or 2,09 MWh in de riool- Dit komt overeen met lozen van een equivalent van 209 liter mazout per dag! – x 250 dagen/jaar = 52.250 liter Mazout/jaar in de riool ….

Fail & Win!

Toen mijn bedrijf vorige week post kreeg uit Estland was ik wel erg benieuwd naar de inhoud. Ik ken immers niemand daar 😉 Toen ik de brief opende, was ik wel erg verbouwereerd. Het was een folder van Esso over Eco Miles met als titel “Verlaag de CO2-afdruk van je bedrijf”.  Ik vraag me af of Esso zelf stilstaat bij zijn zijn CO2 afdruk bij het versturen van dit soort mailings uit Estland!

Ze kunnen wat leren van POM bij Esso! POM staat voor “Peace of Mind” en heeft de focus op het eenvoudige betalen van facturen (Meer info op hun website). Van hen kreeg ik een leuke nieuwjaar attentie, een reep chocolade. Niet zomaar chocolade, chocolade van Tony’s Chocolonely! Dat is pas een leuke duurzame attentie! Duurzaam niet vanuit het oogpunt dat deze chocolade lang zal meegaan, daarvoor eet ik te graag chocolade, hoor! Duurzaam vanuit het oogpunt dat Tony’s de enige chocolade is die volledig slaafvrij geproduceerd wordt en dat ze zich inzetten om alle chocolade wereldwijd slaafvrij te krijgen, niet alleen de hunne! Voor meer info over Tony’s Chocolonely volg deze link)

Als je dan toch wil gaan voor een marketing boodschap rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, denk dan niet alleen aan de boodschap in de envelop. Denk aan bv. FSC-papier, of beter nog, stuur het digitaal!

En als je je klanten een leuke attentie wil geven, waarom dan niet voor iets duurzaam of maatschappelijk verantwoord gaan? Met een reep chocolade van Tony’s Chocolonely maak je mij zeker blij! Hier nog wat andere ideetjes, bedrukt met je logo, een leuk cadeau, toch:

 • Een herbruikbare drinkfles of koffiebeker
 • Een uitwisbaar schriftje
 • Een stoffen zak

Contacteer mij, ik help je graag nadenken over maatschappelijk verantwoorde mailing en/of relatiegeschenken!

Onze organisatie heeft momenteel andere prioriteiten…

Alle begrip voor prioriteiten! Meer nog, ik ben een grote fan van organisaties die hun prioriteiten duidelijk hebben. Er zijn echter een aantal “quick wins” waar ik je van wil bewust maken binnen duurzaam ondernemen. Die zogenaamde “low hanging fruits’ kan je makkelijk plukken! Een mooi bijkomend voordeel: je organisatie zet een eerste laagdrempelige stap in deze nieuwe wereld! Een win-win, toch?

“Low Hanging Fruit”

Uitgaande van je organisatie prioriteiten, heb je hoogstwaarschijnlijk recent een budget opgemaakt, of toch een idee van wat er dit jaar allemaal op de planning staat. Zo zijn er vast en zeker enkele geplande activiteiten rond personeel en/of klanten, waar je toch al geld in gaat investeren, staat in de prioriteiten, weet je nog? Als we nu eens bekijken hoe je die al op een duurzame of maatschappelijk verantwoorde manier kan aanpakken? Low hanging fruit, toch…

Teambuilding

Neem bijvoorbeeld een teambuilding! Je hebt gepland om je medewerkers samen te brengen, met als doel om er als team beter uit te komen en om je medewerkers aan je organisatie te binden, om hen te bedanken voor al hun inzet. Het geld was je toch al van plan uit te geven, laat ons dit op een duurzame manier doen!

Je kan een teambuilding kiezen die op zichzelf al maatschappelijk verantwoord is. Zo deed ik laatst bijvoorbeeld deze “eco tour” georganiseerd door Mixua. Ik heb deze zelf al eens meegedaan in Antwerpen (maar kan ook in andere steden) en het is een leuke manier om kennis te maken met de wereld van zero waste, ecologie, vegetarisme, veganisme, …

De organisatie Give a Day organiseert sociale teambuildings. Ze hebben tientallen projecten klaar liggen om uit te kiezen of gaan op maat op zoek naar een match voor jouw team.

Personeelsfeest of klantenevent

Ook voor een personeelsfeest of een klantenevent, zijn er heel wat mogelijkheden het feest duurzaam te maken. Enkele ideeën:

Het zijn maar enkele tips, ik help u graag om hier verder mee aan de slag te gaan!

Bijkomend voordeel is dat je je organisatie voor het eerst in contact brengt met maatschappelijke verantwoorde projecten, de start van een cultuurverandering!

Ik hoor graag wat je ideeën hieromtrent zijn!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, meer dan een actie voor de warmste week organiseren…

De feestdagen komen eraan, en zoals elk jaar is er weer “de Warmste Week”. Een fantastisch initiatief dat toont dat de Vlaming zich kan en wil inzetten voor een goed doel! Collega’s slaan de handen in elkaar, bakken wafels, croque monsieurs of pannekoeken en amuseren zich kostelijk bij het maken en het verkopen van hun creaties. Een betere teambuilding kan je je toch niet wensen als bedrijfsleider of manager! Fantastisch, toch?

Ik blijf echter ook achter met het gevoel dat het nog beter kan…

Wat als medewerkers elke dag dit soort van warme samenhorigheid voelen? Wat als een sollicitant voor jouw bedrijf kiest omdat zij het warm krijgt van het idee om in jouw organisatie bij te dragen aan een hoger doel? Wat als een klant kiest voor een product of dienst van jouw organisatie niet zozeer voor de prijs, maar voor de warme boodschap die jouw organisatie verspreid.

Het klinkt als een naïeve droom, maar ik ben zeker dat het kan en staaf het graag a.d.h.v. 2 voorbeelden.

Het eerste voorbeeld is Ecover. Zij produceren al 40 jaar ecologische schoonmaakproducten. Sinds kort gaan zij daarin nog een stapje verder en gebruiken ze afvalstoffen van de productie van alcoholvrij bier om schoonmaakproducten te produceren. Ze hebben hiervoor een samenwerking met Inbev. Een grondstof die normaal dus verloren zou gaan wordt hergebruikt voor een ecologisch  schoonmaak alternatief. Een prachtig voorbeeld van duurzaam ondernemen (meer info hier).

Een ander mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen in een compleet ander perspectief is de organisatie Passwerk. Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel met een normale begaafdheid in voor het testen van software andere quality assurance opdrachten. Zo combineert de organisatie haar economische dimensie met een sociale en biedt dit als meerwaarde aan haar klanten aan. Passwerk wil inspirerend werken voor andere organisaties actief op het vlak van tewerkstelling van arbeidsgehandicapten door alle opgebouwde knowhow en middelen in te zetten voor het ontwikkelen van initiatieven die een volwaardige tewerkstelling van arbeidsgehandicapten nastreven (meer info hier).

Dit zijn maar 2 voorbeelden van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen die je hopelijk geïnspireerd hebben.

Axudo helpt je graag verder, indien je met jouw organisatie aan de slag wil met duurzaam ondernemen!