Duurzaam bouwen, ondernemen en samenwerken in ‘t Velt

Vijf jaar geleden ging Anja Coppin op zoek naar een tijdelijke kantoorruimte voor haar boekhoudkantoor. Dat leidde tot ‘t Velt. Een innovatief en duurzaam business center in Veldegem. Niet alleen in de architectuur en de inrichting van het gebouw is duurzaamheid een belangrijke factor, ook in de samenwerking tussen de medewerkers en de co-workers, en in de relaties met de klanten. Je leest het verhaal van Anja in deze blog.

Anja is zaakvoerder van Boekhoudkantoor A. Coppin & Partners en daarnaast ook eigenaar en bezieler van business center ‘t Velt in het West-Vlaamse Veldegem. Een inspirerende co-workingspace waar je flexibel kan (net)werken en ook ruimtes voor opleidingen, vergaderingen of evenementen kan huren.

Het verhaal van ‘t Velt begon vijf jaar geleden met een lange zoektocht naar een tijdelijk kantoor voor het accountantskantoor, die eindigde met de aankoop van een bouwgrond.

Omdat grond schaars is, vond Anja het belangrijk om deze optimaal te gebruiken. Niet alleen voor haar eigen kantoor, het moest een inspirerende werkomgeving worden waar je ervaringen en contacten uitwisselt met andere professionals.

Kleine ingrepen, grote impact

De inspiratie voor het gebouw kwam er tijdens een trip naar Kopenhagen. Daar bezocht Anja een aantal innovatieve start-ups en volgde ze een opleiding bij het Institue for Future Studies. Ze leerde er denken in de toekomst, trends waarnemen op lange termijn en deze vertalen naar het eigen bedrijf. Die inzichten en kennis nam ze mee terug naar België om zoveel mogelijk te integreren in haar nieuwbouw.

Een belangrijke factor in duurzaam bouwen is ecologie. Anja koos voor geothermie, waarbij warmte uit de grond gehaald wordt en in het gebouw verspreid wordt via vloerverwarming, gecombineerd met zonnepanelen die zorgen voor energie.

Daarnaast maken een aantal andere kleine ingrepen een groot impact:

  • Er is LED-verlichting met sensoren zodat niemand kan vergeten het licht uit te doen.
  • Afval wordt zoveel mogelijk vermeden. PMD is bijvoorbeeld uit den boze. Er wordt alleen drank in glazen flessen gekocht bij lokale handelaars.
  • Drinkwater komt uit de Quooker kranen met CUBE, er is dus altijd meteen koud, warm of kokend water, en zelfs bruisend water.
  • Informatie wordt verspreid via digitale schermen.
  • Op de parking zijn er laadpalen voor elektrische wagens én er is een fietsenberging met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Anja maakt niet alleen het verschil met het gebouw. Duurzame relaties zijn minstens even belangrijk voor haar. In dit boekhoudkantoor kijken ze niet alleen naar de cijfertjes. Er is een duurzaam en lokaal HR-beleid met aandacht voor work-life balans en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, klantentevredenheid is een prioriteit en een andere belangrijke waarde is loyauteit, onderling en naar de klanten.

Door al deze inspanningen trekt ‘t Velt een publiek aan dat hier belang aan hecht. En dat is een troef die ze terecht uitspelen.

Wie zelf eens een kijkje wil nemen om inspiratie op te doen rond duurzaam bouwen en werken, is welkom in Veldegem of kan op de website een 360° virtuele tour van het gebouw volgen.

Luister ook naar de podcast met Anja om het volledige verhaal te ontdekken.

17 mei : Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Daar wordt aandacht aan besteedt zowel op beleidsvlak, onderwijsvlak als op de werkvloer.

We brengen een groot stuk van ons leven door op de werkvloer. Het is een plek waar werknemers en -werkgevers leven en waar maatschappelijke vooroordelen en stereotypen kunnen heersen. Als je die verwachtingen doorbreekt en een inclusieve werkvloer creëert, dan kunnen je werknemers hun talenten en competenties verder ontwikkelen in plaats van dat ze onderdrukt worden.

De voordelen hiervan zijn legio. We vernoemen er een paar.

Als je bedrijf op een zichtbare manier een inclusieve cultuur aanmoedigt en seksuele en genderdiversiteit verwelkomt, bereik het meer sollicitanten.

Het al dan niet inclusief beleid van een toekomstige werkgever bepaalt niet enkel de keuze van LGBTI-personen, ook hun bondgenoten houden er rekening mee. Uit een grootschalig internationaal onderzoek van The Center for Talent Innovation blijkt dat 72% van de respondenten die zich als LGBTI-bondgenoot identificeert, eerder een baan zou accepteren bij een bedrijf dat gelijke kansen voor hun LGBTI-werknemers actief ondersteunt.

Daarnaast moeten werknemers vaak voldoen aan stereotiepe genderverwachtingen. Het doorbreken van genderstereotypen kan ruimte creëren voor alle medewerkers om hun talenten en competenties te ontwikkelen in plaats van ze te onderdrukken. Dit maakt een bedrijf innovatiever en meer competitief.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt ook dat de financiële resultaten van bedrijven die zich richten op diversiteit boven het gemiddelde van hun sector liggen. Het onderzoek concludeert dat diversiteit is een competitieve differentiator is die het marktaandeel verschuift naar meer diverse bedrijven in de loop van de tijd!

Hoe kan jij als organisatie werken aan seksuele en genderdiversiteit? 

Werken aan diversiteit gebeurt best op een duurzame manier met concrete en behapbare doelstellingen. Bijkomende worden deze doelstellingen best verankerd in het DNA van de organisatie. Axudo inspireert je graag en helpt jouw organisatie hiermee aan de slag te gaan!

Wat vind je bijvoorbeeld van deze inclusieve toiletruimte?

No alt text provided for this image

Sven Vandyck, voorzitter van Pride@Accenture, het LGBT-bedrijfsnetwerk van de Belgische en Luxemburgse afdeling van Accenture, benadrukt dat je soms heel veel kan bereiken met kleine gebaren.

Als je bijvoorbeeld op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie de regenboogvlag uithangt en daarover communiceert via de beeldschermen in het gebouw, dan creëer je heel veel bewustwording. Dat merk ik aan de positieve reacties.

Helemaal volgens de filosofie van Axudo: kleine stappen voor grote impact!

Werkt jouw organisatie al aan haar seksuele en genderdiversiteit? Voor meer inspiratie, lees hier:

Duurzaam ondernemen in een boekhoudkantoor: hoe doe je dat?

Een boekhoudkantoor en duurzaamheid, het klinkt misschien niet direct als een match made in heaven. Maar toch kan het perfect samengaan. Een mooi voorbeeld is Dfisc, waar Steven Decorte in de praktijk aantoont dat het wel een match kan zijn. En dat het zelfs niet zo moeilijk is! Hoe hij dat aanpakt? Dat lees je in deze blog.

Steven Decorte, zaakvoerder van DFISC

Bij Axudo benaderen we duurzaamheid graag vanuit de 3P’s: people, planet & profit.

Duurzaam ondernemen, of MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), houdt dan in om bij alle beslissingen in je bedrijf niet alleen de winst als beslissingsfactor in te brengen, maar ook het sociale aspect, en de impact op de planeet mee in de balans te brengen.

Een duurzame ondernemer zoekt dus naar de balans tussen deze drie factoren. Steven is zo’n duurzame ondernemer, al is hij dat vaak onbewust. Hij is het type ondernemer dat vanuit zijn waardenset onderneemt. Hij leidt het boekhoudkantoor een stuk vanuit buikgevoel, vanuit zijn hart, en vooral met veel passie. Voor de cijfers én de mensen.

Koester je medewerkers, klanten én leveranciers

De twee belangrijkste assets in een boekhoudkantoor zijn de klanten en de medewerkers. De mensen dus. Neem deze weg en het kantoor valt als een kaartenhuisje in elkaar.

Steven is heel fier op zijn team en op de resultaten die ze dagdagelijks neerzetten.

De veranderingen die de coronacrisis veroorzaakte in de werksituatie zijn een mooi voorbeeld van hoe men bij Dfisc met mensen en met change omgaat.

De eerste lockdown heeft bij iedereen voor een schokeffect gezorgd. Het team heeft zich heel snel aangepast, is heel snel volledig online en digitaal gaan werken. Daarin zit de waarde van goede medewerkers: ze nemen dingen vast en zoeken hun eigen weg.

Elke verandering, een nieuwe procedure, een nieuw softwarepakket, een nieuwe manier van werken, … laat men bij Dfisc vanuit de medewerkers groeien. De zaakvoerders delen de visie, waarna er geluisterd wordt naar de medewerkers. Het doel is dat elke verandering door de ganse groep gedragen wordt. Deze aanpak ervaart Steven als heel waardevol en duurzaam.

Door medewerkers mee in het proces te betrekken, is er meer reflectie in het begin. Daardoor is de start soms trager maar er worden wel degelijk grote stappen vooruit gezet. Ook al ligt de focus van dit kantoor niet op groei, de stappen en veranderingen die telkens genomen worden zorgen uit zichzelf voor groei. Groei is een positief neveneffect van de veranderingen die het kantoor en zijn medewerkers doormaken. Met andere woorden, groei is belangrijk maar geen doel op zich.

Voor Steven gaat het vooral over koesteren wat je al hebt en duurzame relaties opbouwen met de mensen in je team. Als je zorgt dat iedereen goed in zijn vel zit, hoef je geen dure marketingcampagnes op te zetten om in de ‘war for talent’ nieuwe mensen aan te trekken. Je staat immers bekend voor je duurzame aanpak op gebied van medewerkers.

Duurzaamheid is een beetje de ‘elephant in the room’. Het woord duurzaamheid wordt weinig letterlijk uitgesproken, maar het is een begrip dat wel zeer aanwezig is. Mensen willen een goede work-life balans. In aantal werkuren, maar ook in de afstand wonen en werken en bvb met de fiets naar het werk kunnen gaan. Ook de houding van de werkgever speelt hierin een grote rol, medewerkers willen respect voor hun werk, en terecht!

Ook in de samenwerking met klanten is duurzaamheid belangrijk. Steven probeert altijd een match te vinden met de klanten en als die er niet is, of hij is er niet van overtuigd dat Dfisc een meerwaarde kan bieden, dan durven ze gerust klanten weigeren. Er moet een sterke vertrouwensband zijn. Alleen dan kan je duurzaam samen een meerwaarde boeken in een dossier. Dfisc focust zich op specifieke klantsegmenten, wat het mogelijk maakt om te specialiseren, proactief advies te geven en dieper te gaan in de klantrelatie dan een klassiek boekhoudkantoor.

Steven zoekt naar diezelfde vertrouwensband met leveranciers. Steven wil dat zij het goed hebben, zo wordt er bijvoorbeeld niet tot op het bot onderhandeld want dat keert zich op een gegeven moment tegen jou. Ook hier gaat Dfisc voor een duurzame, nauwe samenwerking.

Pluk het laaghangend fruit

In een dienstenbedrijf gaat duurzaamheid vooral over people, maar ook planet speelt een rol. Zeker bij Dfisc. Het kantoor werd recent verbouwd en daarbij werd ook rekening gehouden met duurzaamheid. Ook hier weer vanuit de buik, zonder grote theorieën of plannen, gewoon met gezond boerenverstand.

In de ruimtes die niet actief gebruikt worden, bvb de keuken, het toilet, een klein vergaderzaaltje, … zijn er lichtsensoren. Zo bespaart men energie en een hele hoop frustraties want niemand kan vergeten het licht uit te doen.

Daarnaast is er bewust niet voor airco gekozen omdat dit een energieverslinder is, maar ook omdat het zorgt voor te grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten, waardoor mensen ziek worden. Wel is er gekozen voor reflecterende gordijnen die de zon buiten houden in combinatie met een actief ventilatiesysteem dat de lucht in de ruimtes ververst.

Het zit ook in de kleine dagdagelijkse handelingen. Een kantoor als Dfisc gooit op jaarbasis tonnen papier weg, meestal enkelzijdig bedrukt. Dat papier gebruikt men nu in de ‘kladprinter’ om tussentijds werk af te drukken op de zijde die niet bedrukt is.

Dat brengt ons bij dé tip die Steven wil geven aan andere ondernemers: durf te gaan voor het laaghangend fruit.

Het is fantastisch om hele bergen te verplaatsen en baanbrekend werk te doen. Echter, als ondernemer kan je niet alle battles tegelijk voeren. Je moet keuzes maken met de beperkte resources die er zijn, en vaak is tijd één van de beperkingen. Ook kleine aanpassingen kunnen voor grote quick wins zorgen. Ga dus voor het laaghangend fruit!

Op de website van Axudo is een whitepaper beschikbaar waarin de laaghangende vruchten beschreven staan. Je krijgt er laagdrempelige tips die tonen dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn. Je kan deze whitepaper hier downloaden.

Heb jij nog andere tips? Deel ze gerust met ons.

https://axudo.be/contact/