RMDY was op zoek naar een plan van aanpak omtrent duurzaamheid. We hebben samen een traject doorlopen waarin we in een aantal stappen tot een duurzaamheidsvisie gekomen zijn, een poolster als het ware. Van daaruit hebben we samen nagedacht over het concrete plan van aanpak naar die poolster toe.

RMDY zelf maakte er een blogpost van, wie beter dan de klant zelf om ervaring te delen!

RMDY MVO: Grow & glow, maar dan duurzaam