Axudo

het kloppend hart van ons aanbod

CORE

Met jouw onderneming, vereniging of organisatie beginnen met duurzaam ondernemen?

Jouw team warm krijgen (en houden) om met dit topic aan de slag te gaan?
Je droomt al even van een actieplan op korte én lange termijn?

Samen aan de slag?

Axudo activeert je organisatie om concrete stappen te zetten in je duurzaamheidsbeleid. We maken samen met de medewerkers een plan om duurzaam ondernemen op maat van jouw organisatie te brengen. De medewerking van de medewerkers maakt dat het beleid ook gedragen is door de organisatie. Op het einde van het traject heb je een duurzaamheidsvisie op maat van je organisatie alsook een concreet actieplan om mee aan de slag te gaan (inclusief actienemers!)

Indien gewenst inspireren we de medewerkers om ook thuis met duurzaamheid aan de slag te gaan. In samenwerking met Mixua geven we zo tips & tricks rond een duurzame levensstijl. Zo ontstaan nog meer ideeën die meegenomen worden naar de werkvloer. Een win-win dus!

Niets houdt je dan nog tegen om duurzamer te gaan ondernemen!

Dit zeggen ze over AXUDO

Jocelijn heeft ons volledig team meegenomen tijdens een interactieve en inspirerende workshop. Door het enthousiasme van Jocelijn is ze erin gelukt om ons team mee te nemen en tastbare en realistische doelstellingen te definiëren.
Jochen Toelen
INTEGRATION ARCHITECTS
Het is heel fijn samenwerken met iemand zoals Jocelijn die veel expertise heeft en zich goed kan inleven in elke case afzonderlijk. Ze ziet heel snel hoe de strategie duurzaam bijgestuurd kan worden. Kan gemakkelijk processen optimaliseren en werkt hands on: betrouwbare, realistische en eerlijke benadering binnen elke situatie waarbij ze steeds met de klant meedenkt en waar People - Planet - Profit centraal staan.
Tatyana Vitalyova
BizBuro
Ik blijf onder de indruk van hoe je kennis, toewijding en drive blijft combineren. Dankzij jou zijn we nu gestart om duurzame initiatieven te integreren in onze bedrijfsvoering.
Dirk Mattys
ARXUS

Het AXUDO
duurzaamheidstraject

bestaat uit een aantal stappen die – afhankelijk van de grootte van de groep –
in 2 of meerdere workshops worden opgenomen.

1

Awareness Sessie

Tijdens een inspirerend key note leggen we uit wat duurzaam ondernemen is, waarom je aan duurzaam ondernemen zou doen en welke stappen je kan zetten om er mee te starten of de impact van je huidige acties te vergroten.

2

In kaart brengen

We inventariseren de initiatieven die jouw organisatie reeds neemt rond duurzaamheid. Ook al denk je dat jouw organisatie nog niets doet rond dit thema, er zijn altijd zaken die we ontdekken in deze verrassende fase!

3

Betrekken

In deze stap bekijken de betrokken partijen in dit duurzaamheidsverhaal. Wie zijn de belanghebbenden? Wie heeft er invloed op jouw organisatie? Op wie heeft de organisatie invloed? Duurzaam Ondernemen gaat immers verder dan je de voordeur van je bedrijf!

4

Dromen

We denken na over welke wereld willen jouw organisatie mee wil helpen creëren? Welke topics vindt jouw organisatie belangrijk binnen het kader van duurzaamheid? We brengen duurzaam ondernemen op maat van jouw organisatie en jouw strategie. 

5

Doen

In deze laatste stap gaan we in de actie! Welke stappen moeten er gezet worden richting die wereld die we in de vorige stap beschreven hebben? We maken een duidelijk actieplan met deadlines en actienemers zodat jouw organisatie aan de slag kan en duurzamer gaat ondernemen!

Ons einddoel

Deze stappen leiden ons naar ons einddoel: een duurzaamheidsvisie op maat van je organisatie alsook een concreet actieplan om mee aan de slag te gaan (inclusief actienemers!)

Eens het actieplan is opgemaakt en de visie gevalideerd is, kan jouw organisatie verder aan de slag. De betrokken medewerkers – uit verschillende departementen- komen op regelmatige basis samen om de actielijst op te volgen en bij te stellen en de neuzen in dezelfde richting te houden, namelijk die van de duurzaamheidsvisie. Indien gewenst kunnen wij hierin ondersteunen, zie hieronder voor de mogelijkheden hieromtrent.