Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!

Een organisatie draagt vandaag meer dan ooit de verantwoordelijkheid over haar besluiten en activiteiten t.o.v. de maatschappij en het milieu, m.a.w. een organisatie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe ga je hiermee om als ondernemer?

Wettelijk ben je als ondernemer niets verplicht, je kan deze verantwoordelijkheid volledig vrijwillig opnemen, echter ze is niet geheel vrijblijvend, laat dat duidelijk zijn!  De maatschappij, klanten, leveranciers, medewerkers, …  verwachten immers meer dan ooit van een organisatie dat ze aandacht heeft voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties en deze in de activiteiten en kernstrategie integreren.

Laat ons onmiddellijk een misverstand de wereld uit helpen over maatschappelijk verantwoord ondernemen: MVO vraagt niet dat een bedrijf een soort van VZW wordt, met een geitenwollensokken-beleid waarbij de medewerkers OCMW-gewijs financieel ondersteund worden, klanten de producten quasi gratis krijgen, en leveranciers onmiddellijk en gul betaald worden. Integendeel! De eerste focus en prioriteit van een goed MVO-beleid is een positieve Total Cost of Ownership!

Deze TCO van een goed MVO-beleid kan zich uitdrukken in rechtstreekse toegevoegde waarde voor de eigenaar/aandeelhouder van het bedrijf, maar kan ook indirect uitgedrukt worden als het verminderen en/of voorkomen van mogelijke negatieve effecten van de activiteiten van de onderneming zoals bv. reputatieschade , of het makkelijker aanwerven van getalenteerde werknemers.

In iets meer theoretische termen, streven we met MVO dus naar het vinden van een balans tussen meerwaarde creatie op economisch (Profit, Prosperity), sociaal (People) en milieu-gebied (Planet).

Axudo gelooft dat deze balans haalbaar is voor elk bedrijf! D.m.v. de juiste ideeën kunnen we samen (met de stakeholders waar mogelijk) op zoek gaan naar dit evenwicht, naar meerwaarde creatie (of kostenbesparing) door het uitwerken en implementeren volgens een weldoordacht plan van de juiste maatregelen.

Axudo wil organisaties succesvoller maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun DNA op te nemen!