Axudo maakt organisaties succesvoller door maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in hun DNA.

Elke organisatie heeft vandaag een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de impact van beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu. Het is een hele uitdaging om als ondernemer daarmee om te gaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wettelijke verplichting. MVO-initiatieven gebeuren dus volledig op vrijwillige basis. Maar helemaal vrijblijvend is het thema niet … De maatschappij, klanten, leveranciers, medewerkers … verwachten immers meer dan ooit dat bedrijven aandacht hebben voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en ecologische kwesties. Het is dus van groot belang om die waarden te integreren in de kernstrategie van je organisatie.

Nee, MVO betekent niet dat je jouw bedrijf een geitenwollensokkenimago aanmeet of een vzw-structuur creëert, producten voor een appel en een ei weggeeft en leveranciers uiterst gul vergoedt voor de geleverde diensten. Integendeel … Een sterk MVO-beleid legt de primaire focus op een positieve Total Cost of Ownership (TCO).

De TCO van een sterk MVO-beleid vertaalt zich in rechtstreekse toegevoegde waarde voor de eigenaar en aandeelhouders van het bedrijf. Maar een TCO voorkomt en beperkt ook indirect eventuele negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan reputatieschade of een vlotte aanwerving van getalenteerde werknemers.

In vaktermen zoeken maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven de balans tussen de meerwaardecreatie op economisch (Profit, Prosperity), sociaal (People) en ecologisch (Planet) vlak.

Axudo gelooft dat die balans haalbaar is voor elk bedrijf. Met de juiste ideeën maken we samen (eventueel met de stakeholders) werk van een meerwaardecreatie (of kostenbesparing). Dat doen we door de juiste maatregelen volgens een doordacht plan uit te werken en te implementeren.

Met Axudo zorg je ervoor dat maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal deel uitmaakt van je bedrijfsidentiteit.