We beantwoorden in 15 min deze prangende vragen:

  • Wat is duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  • Waarom zou je aan duurzaam ondernemen doen?
  • Hoe begin je eraan?