Axudo

Actief op weg naar een duurzame organisatie?

Activeren Duurzaam Ondernemen

Axudo activeert je organisatie om concrete stappen te zetten in je duurzaamheidsbeleid. We maken samen met de medewerkers een plan om duurzaam ondernemen op maat van jouw organisatie te brengen. De medewerking van de medewerkers maakt dat het beleid ook gedragen is door de organisatie. Op het einde van het traject heb je een duurzaamheidsvisie op maat van je organisatie alsook een concreet actieplan om mee aan de slag te gaan (inclusief actienemers!)

Indien gewenst inspireren we de medewerkers om ook thuis met duurzaamheid aan de slag te gaan. In samenwerking met Mixua geven we zo tips & tricks rond een duurzame levensstijl. Zo ontstaan nog meer ideeën die meegenomen worden naar de werkvloer. Een win-win dus!

Niets houdt je dan nog tegen om duurzamer te gaan ondernemen!

Het Axudo-Duurzaamheidstraject

bestaat uit een aantal stappen die – afhankelijk van de grootte van de groep – in 2 of meerdere workshops worden opgenomen.

1

Awareness Sessie

Tijdens een inspirerend key note leggen we uit wat duurzaam ondernemen is, waarom je aan duurzaam ondernemen zou doen en welke stappen je kan zetten om er mee te starten of de impact van je huidige acties te vergroten.

2

In kaart brengen

We inventariseren de initiatieven die jouw organisatie reeds neemt rond duurzaamheid. Ook al denk je dat jouw organisatie nog niets doet rond dit thema, er zijn altijd zaken die we ontdekken in deze verrassende fase!

3

Betrekken

In deze stap bekijken de betrokken partijen in dit duurzaamheidsverhaal. Wie zijn de belanghebbenden? Wie heeft er invloed op jouw organisatie? Op wie heeft de organisatie invloed? Duurzaam Ondernemen gaat immers verder dan je de voordeur van je bedrijf!

4

Dromen

We denken na over welke wereld willen jouw organisatie mee wil helpen creëren? Welke topics vindt jouw organisatie belangrijk binnen het kader van duurzaamheid? We brengen duurzaam ondernemen op maat van jouw organisatie en jouw strategie. 

5

Doen

In deze laatste stap gaan we in de actie! Welke stappen moeten er gezet worden richting die wereld die we in de vorige stap beschreven hebben? We maken een duidelijk actieplan met deadlines en actienemers zodat jouw organisatie aan de slag kan en duurzamer gaat ondernemen!

EEN PLAN MET VISIE

ONS EINDDOEL

Deze stappen leiden ons naar ons einddoel: een duurzaamheidsvisie op maat van je organisatie alsook een concreet actieplan om mee aan de slag te gaan (inclusief actienemers!)

Eens het actieplan is opgemaakt en de visie gevalideerd is, kan jouw organisatie verder aan de slag. De betrokken medewerkers – uit verschillende departementen- komen op regelmatige basis samen om de actielijst op te volgen en bij te stellen en de neuzen in dezelfde richting te houden, namelijk die van de duurzaamheidsvisie. Indien gewenst kunnen wij hierin ondersteunen, zie hieronder voor de mogelijkheden hieromtrent.

Axudo
Axudo
SK_Cronos_MVO-2
Axudo
Axudo

De mogelijkheden

Bij dit traject zijn er heel wat mogelijkheden:

  • We inspireren de medewerkers om ook privé aan de slag te gaan met duurzaamheid. Want geïnspireerde medewerkers brengen nog meer ideeën mee naar de organisatie om nog meer gedragen in de actie te gaan staan
  • We focussen ons op 1 aspect van duurzaamheid, bijvoorbeeld alleen op de ecologische duurzaamheid of alleen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Wij leveren een aanzet tot communicatieplan aan zodat je je duurzaamheidsinspanningen ook aan de wereld kan tonen om zo anderen te inspireren om ook aan de slag te gaan
  • We gaan samen in gesprek tijdens een podcast opname. In de Axudo podcast laten we immers mensen aan het woord die met duurzaam ondernemen bezig zijn. Luister hier!
  • We schrijven een blogpost als onafhankelijke externe partij over jullie traject
  • Wij volgen de opgemaakte actielijst verder mee op in opvolgmeetings aan de frequentie die jullie wensen als een soort “CSR manager ad interim”. Zo kan je ook tijdens de uitvoering van het actieplan beroep doen op onze kennis en expertise
  • We schrijven alle initiatieven en plannen uit in een duurzaamheidsverslag
  • Heb je nog een ander voorstel of vraag, aarzel niet, wij maken onze trajecten op maat, aangepast aan de noden van jouw organisatie