ODTH kiest voor duurzaamheid

Dit jaar ontvingen wij met ODTH First Class Logistics de award voor ‘Duurzaam Ondernemen’ van Voka Mechelen-Kempen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maak je werk van een bedrijfsbeleid dat bijdraagt aan het welzijn van je organisatie, de mens en het milieu.

Als algemeen opslag- en distributiebedrijf zijn we erin geslaagd om ons beleid af te stemmen op het grote geheel. De wereld als betere plek voor iedereen. Wij raden bedrijven aan om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Met duurzaam ondernemen creëer je namelijk impact. Op je bedrijf en op de maatschappij.

Ben je benieuwd hoe wij er als bedrijf alles aan doen om onze waarden te verankeren in ons beleid? Dit artikel licht een tipje van de sluier op.

Nicolas Heymans en Veroniek De Mulder van ODTH

Duurzaam ondernemen voor iedereen

Veel bedrijven zien duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als een ver-van-hun-bedshow. Maar dat is het helemaal niet. Eens je in het Voka-traject stapt, stel je als bedrijf de vraag welke waarden je vertegenwoordigt.

Natuurlijk streven alle organisaties naar winst. Zonder winst zijn de overlevingskansen van je bedrijf eerder klein. Maar het begrip ‘winst’ krijgt een veel bredere betekenis.

Eigenaar van ODTH, Jos De Wael, koppelt winstoogmerk een het groter belang. Het management heeft de organisatie zodanig vormgegeven dat  de waarden van het bedrijf ingebed werden in een duidelijke structuur. Een dedicated MVO verantwoordelijke maakt de SDG’s levend in het bedrijf. Waarden worden gekoppeld aan doelstellingen en acties. Collega’s herkennen in mekaar een positieve levenshouding.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen als handvat – Sustainable Development Goals als kader

De zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals) – geïnitieerd door de VN en gekaderd door Voka – creëren de ideale context om na te denken over wat, hoe en waarom.

Met de SDG’s willen de VN in 2030 een wereld zonder armoede en met respect voor het milieu bereiken. De duurzame ontwikkelingsdoelen helpen bedrijven om zich in te zetten voor een betere wereld. Elk bedrijf legt andere accenten en draagt zo op zijn manier een steentje bij.

Door ons met ODTH over de duurzame ontwikkelingsdoelen te buigen, stelden we vast dat onze waarden helemaal in dezelfde lijn liggen. Plots was het allemaal geen utopie meer. Bedrijven staan dichter bij de realisatie van bepaalde SDG’s dan ze denken.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelen laagdrempelig, aantrekkelijk en vanuit verschillende perspectieven te bekijken, krijg je als bedrijf oog voor de haalbaarheid. Op maat van jouw organisatie.

Laten we het voorbeeld nemen van SDG 1: geen armoede. Natuurlijk hebben we bij ODTH weinig invloed op de armoede in de wereld. Maar we bekijken de uitdaging op lokaal niveau. Hoe kunnen we de armoede in onze directe omgeving bestrijden? Wij doen dat onder andere door jobstudenten uit arme milieus aan te werven. Zo krijgen die jongeren de kans om het bedrijfsleven te leren kennen en hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt te vinden.

SDG’s in de praktijk

Als je de duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit verschillende hoeken bekijkt, zie je altijd opportuniteiten. Manieren waarop je met jouw bedrijf iets kan betekenen voor de wereld.

Op basis van de SDG ‘Goede gezondheid en welzijn’ motiveren wij onze medewerkers bijvoorbeeld om gezond te leven en zich duurzaam te verplaatsen. In dat kader bieden wij fietsen aan en werken we tegelijkertijd aan onze impact op het milieu. 25% van onze medewerkers verplaatst zich ondertussen met een leasingfiets. Ook om het welzijn op het werk te verbeteren, nemen wij belangrijke stappen. Aandacht voor grote feesten, betrokkenheid van het personeel bij de keuze van werkmateriaal, griepvaccins en vitaminekuren …

Door zelf positief om te gaan met diversiteit en aan te werven volgens het motto ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ realiseren wij impact op vier duurzame ontwikkelingsdoelen: geen armoede, kwaliteitsonderwijs, waardig werk en minder ongelijkheid.

Op basis van de SDG ‘Partnerships’ gaan wij in al onze vestigingen langdurige samenwerkingsverbanden aan met sociale maatwerkbedrijven. Naast de grote sociale impact bieden werknemers uit de sociale economie een unieke, economisch interessante meerwaarde.

Onze aanpak inspireert medewerkers om ook in de persoonlijke sfeer met die waarden aan de slag te gaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als langetermijnvisie

Natuurlijk gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen gepaard met kosten. Maar de echte opbrengst voor je bedrijf bereik je op lange termijn.

Als je mensen echt een kans geeft, krijg je trouwe en gemotiveerde medewerkers die zich inzetten voor het geheel. Jouw organisatie. Voor jou engageren ze zich om een unieke service te bieden. Een factureerbare dienstverlening die zich dan weer vertaalt in boekhoudkundige winst.

Ook de energiezuinige infrastructuur met een windmolen en zonnepanelen beschouwen wij bij ODTH als strategische langetermijninvestering.

Impact als kernwaarde

Als je je afvraagt wat duurzaam ondernemen oplevert voor je bedrijf, dan is het antwoord eenvoudig: impact. Alles draait rond de impact die je creëert. In en rond je organisatie.

Een impactvolle bedrijfsaanpak resulteert vanzelf in opbrengst. Wat in eerste instantie geld kost, brengt op langere termijn geld op. Dat is het vertrekpunt voor duurzaam ondernemen.

Duurzaamheid is de logische keuze die op lange termijn zorgt voor economisch rendement.

TIPS VOOR WIE WIL STARTEN MET DUURZAAM ONDERNEMEN

  1. Kijk om je heen. Wat hebben bedrijven in je buurt al gedaan om duurzaam te ondernemen?
  2. Ga in dialoog met andere bedrijven. Wissel ervaringen uit en leer van elkaar.
  3. Maak een SWOT-analyse met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Gebruik die als basis voor het actieplan Duurzaam Ondernemen.
  4. Blijf met je voeten op de grond. Trek gesprekspartners weg van clichébeloftes en breng ze terug naar de realiteit. Focus op de stappen waarmee jouw bedrijf impact kan creëren.
  5. Laat je begeleiden door mensen die dagelijks met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bezig zijn. MVO-experten bieden een onschatbare meerwaarde.

You Might Also Like