Op weg naar een zero waste organisatie

Bij EcoSmart, een dochterbedrijf van Renewi, zijn ze een beetje rare vogels. Een afvalbedrijf dat zoveel mogelijk afval wil vermijden… Dat klopt op het eerste zicht niet helemaal. Maar toch is dit de doelstelling van het bedrijf. Ze begeleiden grote organisaties die afval willen gaan verduurzamen. Afvalexpert Wouter Tack legt uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Wouter is gepassioneerd door afval, en dan vooral het reduceren van afval. Als afvalexpert begeleidt hij grote organisaties om afval te vermijden en het restafval dat er onvermijdelijk nog is duurzaam te verwerken.

De meeste bedrijven zijn zelf vragende partij. Niet alleen omdat het door de Vlaamse regering opgelegd wordt in wetgeving die ze moeten volgen, ze zijn echt wel bereid tot actie om hun milieu impact – en daarmee ook hun kosten – te verlagen. Het gaat ook over imago. Geen enkel bedrijf wil gekend zijn als vervuiler.

De gemakkelijke oplossing van 1 vuilbakje onder elk bureau en alles samen in 1 container gooien aan de achterkant van het gebouw is niet meer van deze tijd. EcoSmart wil er aan de voorkant al voor zorgen dat afval duurzaam verwerkt wordt. Bij alles wat wordt weggegooid gaan ze kijken of daar iets nieuw mee gedaan kan worden. Zo wordt afval opnieuw een grondstof. Een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren, is dat alles correct in de container wordt geworpen. Daarvoor heeft Wouter een stappenplan.

Stap 1: nulmeting en SMART-doelen

Alles begint met een afvalscan. Waar staat de organisatie vandaag? Hoe wordt er al gesorteerd? Hoeveel procent restafval is er nog? Op basis daarvan worden er doelen geformuleerd om dat percentage te laten dalen.

Stap 2: de inrichting van het kantoor en het inkoopbeleid

De vuilbakjes bij het bureau worden vervangen door afvaleilanden op strategische plekken op de werkvloer. Er wordt niet alleen gekeken naar de praktische kant, maar ook naar het esthetische aspect.

De afvaleilanden worden zo geplaatst dat alle medewerkers makkelijk de weg vinden. Het mag er niet vies of vuil zijn en ze moeten mooi integreren in het kantoor. De aanduidingen voor het sorteren zijn duidelijk en in de stijl van het bedrijf.

Ook de mogelijkheden om te sorteren en afval te vermijden bij de bron worden bekeken. Bvb. door met leveranciers over duurzame alternatieven te spreken.

Stap 3: dagelijkse opvolging en rapportage

Een afvalexpert volgt dagelijks alle afvalstromen op in het bedrijf, kijkt of er juist gesorteerd is en weegt elke container. Dat komt in een online rapportage die toegankelijk is voor het bedrijf.

Stap 4: awareness campagnes en opleiding

Om echt tot zero waste te komen is het essentieel dat de medewerkers zich achter de doelstelling zetten. Een belangrijk onderdeel van elk project is bewustwording en opleiding. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Ook aan de weerstand die er misschien is. Wouter ziet dat als een uitdaging, want veel weerstand is een teken dat er veel veranderd kan worden.

Een mooi neveneffect is dat de medewerkers vaak thuis ook aan de slag gaan met afval vermijden, sorteren en recycleren.

Stap 5: afval wordt opnieuw grondstof

Wanneer alles aan de voorkant correct in de verschillende containers is geworpen, dan kan het aan de achterkant ook correct verwerkt worden. En ook hier zorgt EcoSmart ervoor dat dit op een duurzame manier gebeurt. Het afval wordt bvb. getransporteerd met elektrische vrachtwagens.

Bij de afvalverwerking is er nog altijd CO2 uitstoot maar het wordt tot een minimum beperkt. Om een voorbeeld te geven: bij het inzamelen van papier en karton en dit recycleren tot nieuw papier is er veel minder uitstoot dan bij het kappen van bomen om nieuw papier te maken. En het is ook nog eens goed voor de planeet dat die boom blijft staan. Win win dus.

In heel wat bedrijven slaagt men er op deze manier in om het restafval te verlagen tot 20%.

En zelfs zero waste is haalbaar. Nestlé bewijst het als eerste bedrijf in België. In september zullen zij officieel het certificaat krijgen van een onafhankelijk bureau.

Word jouw bedrijf de volgende zero waste organisatie?

In de Axudo podcast geeft Wouter nog meer tips om afval te vermijden, thuis en op kantoor.

Je kan deze aflevering hier beluisteren.

You Might Also Like