Investeringssubsidies voor erkende toeristische logies

door Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur en zaakvoerder bij BIZBURO

Als eigenaar of exploitant van een erkend toeristisch logies in Vlaanderen is het mogelijk om investeringssubsidies aan te vragen. Dit geldt ook voor jeugdverblijven die erkend zijn volgens het Logiesdecreet. Deze subsidies zijn bedoeld om investeringen te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen.

Aanvraag indienen

Erkende toeristische logies kunnen van 3 april tot en met 31 juli 2023 een subsidieaanvraag indienen. Zowel de eigenaar als de exploitant kan deze aanvraag indienen. Het subsidiepercentage bedraagt 40% voor erkende toeristische logies, 60% voor jeugdverblijven en 25% voor inrichting camperplaatsen.

Er zijn drie categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

1/ Energiebesparende werken en aankopen: deze categorie omvat investeringen die gericht zijn op het besparen van energie. Denk bijvoorbeeld aan dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en het vervangen van oude verwarmingsinstallaties. Het is belangrijk om te weten dat deze investeringen alleen gesubsidieerd worden in het geval van renovatie en vernieuwbouw, niet bij nieuwbouw.

2/ Duurzaamheid: Onder deze categorie vallen investeringen die gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk van het toeristische logies. Voorbeelden zijn waterbesparende maatregelen, zoals het plaatsen van waterbesparende douchekoppen en het hergebruiken van regenwater voor sanitaire voorzieningen.

3/ Investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen: Deze categorie omvat investeringen die gericht zijn op het faciliteren van campers. Voorbeelden zijn het aanleggen van waterdoorlatende verharding of halfverharding van camperplaatsen.

Belangrijk om te weten

Niet alle uitgaven komen in aanmerking voor subsidie. Zo komen private gedeelten die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen niet in aanmerking voor subsidie. Ook restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen komen niet in aanmerking. Verder komen aankopen en werken van voor de datum van de aanvraag niet in aanmerking, net als recupereerbare btw. Energiebesparende maatregelen komen niet in aanmerking bij nieuwbouw.

Maximale en minimale bedragen

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 150.000 euro per logies (en valt onder de-minimissteunregeling – behalve jeugdverblijven). De kostprijs voor werken en aankopen bedraagt minimaal 1.000 euro voor brandveiligheidswerken in een jeugdverblijf en minimaal 5.000 euro voor alle andere werken. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar welke investeringen gedaan kunnen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Timing

De startdatum moet vallen na de aanvraagdatum van de subsidie. Enkel aankopen en werken die je uitvoert na de aanvraagdatum, komen in aanmerking voor een subsidie. De einddatum moet vallen binnen de twee kalenderjaren die volgen op het jaar van de beslissing.

Samenvatting:

Investeringssubsidies voor erkende toeristische logies zijn een interessante mogelijkheid voor eigenaren en exploitanten om de kwaliteit en duurzaamheid van hun logies te verbeteren. Door te investeren in energiebesparende maatregelen, duurzaamheid en de aanleg of inrichting van camperplaatsen, kunnen logieshouders niet alleen bijdragen aan een betere kwaliteit van hun logies, maar ook aan een duurzamere toeristische sector in Vlaanderen. Het is belangrijk om bij het indienen van een subsidieaanvraag goed te kijken naar welke investeringen wel en niet gesubsidieerd worden en wat de minimale en maximale subsidiebedragen zijn. Met deze investeringssubsidies kunnen erkende toeristische logies een stap zetten naar een duurzamere toekomst.

>> Subsidiabel:

(1) energiebesparende werken en aankopen: 
(enkel in het geval van renovatie en vernieuwbouw, niet in het geval van nieuwbouw):

 • dak-, zoldervloer-, spouwmuur-, buitenmuur-, binnenmuur-, vloer-, of kelderisolatie
 • isolatie van leidingen
 • hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk
 • een nieuwe aardgasketel (ter vervanging van een oude aardgasketel)
 • een nieuwe aardgasketel (ter vervanging van een stookolieketel)
 • een warmtepomp (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een warmtepompboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een zonneboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een ventilatiesysteem (op voorwaarde dat het geplaatst wordt in een gebouw waar nog geen ventilatiesysteem aanwezig is en waar na renovatie nog fossiel verwarmd wordt)

(2) Werken en aankopen in het kader van duurzaamheid:

 • investeringen in waterbesparende maatregelen
 • investeringen in het hergebruik van afvalwater
 • investeringen in het hergebruik van regenwater

(3) De volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:

 • de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen
 • de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen
 • de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats
 • de verharding van camperplaatsen
 • elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen

>> Niet subsidiabel:

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • Private gedeelten die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen
 • Restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen
 • Aankopen en werken van voor de datum van de aanvraag
 • Recupereerbare btw

Energiebesparende maatregelen komen niet in aanmerking voor nieuwbouw

BizBuro begeleidt je doorheen heel het traject:

Ze zoeken alles voor je uit en zorgen voor de opmaak van je dossier. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Neem hiervoor contact op met BizBuro, Tatyana helpt je graag verder! 

Contact: 

info@bizburo.be

0471/52.40.51 

www.bizburo.be 

Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur

You Might Also Like