Op 14 juli 2022 organiseerde Jocelijn van Axudo samen met Elke van Re-Story een heuse duurzaamheid hackathon.

Als we een nieuw verhaal willen schrijven, een betekeniseconomie, waarin bedrijven hun succes meten op basis van hun impact, komen er vele uitdagingen bovendrijven. Niet in het minst duurzaam ondernemen.

Duurzaamheid is een hot topic voor bedrijven en organisaties. Maar duurzaamheid reikt natuurlijk veel verder dan je CO2-uitstoot verlagen, afval scheiden en zonnepanelen plaatsen op het bedrijfsdak.

Denk aan de duurzaamheid van de …

  • verpakking van je producten.
  • verzending van je producten.
  • organisatie van je bedrijf voorbereiden op een duurzamere wereld.
  • relatie met medewerkers en toekomstige medewerkers.
  • relatie met je klanten.
  • relatie met je leveranciers en hoe zij met duurzaamheid omgaan.
  • relatie met de samenleving, hoe combineer je een financieel gezonde bedrijfsvoering met maatschappelijke impact.
  • basisproducten van je productieproces en hoe duurzaam die zijn.
  • communicatie over de uitdagingen en de zoektocht naar oplossingen.

Omdat duurzaamheid voor heel wat bedrijven zo groot en breed is dat ze  hulp kunnen gebruiken om de juiste accenten en prioriteiten te leggen, alsook nieuwe en creatieve inzichten op te doen, organiseert cv Re-story in samenwerking met Axudo op donderdag 14 april 2022 een Duurzaamheid Hackathon om dit soort uitdagingen te ‘hacken’. 

We koppelen een tot drie teams van 2-4 personen aan jouw uitdaging die er gedurende deze dag mee aan de slag gaan.

Een hackathon wa=da?

Een Hackathon is een happening waar een divers pluimage aan deelnemers zich in teams samen zetten om op een korte vastgestelde tijd met inspirerende en innovatieve ideeën en oplossingen te komen voor uitdagingen rond een bepaald thema. 

Oorspronkelijk waren dat vooral IT-gerelateerde thema’s en diende een hackathon om talent te ontdekken en aan te werven. Tegenwoordig worden hackathons georganiseerd om allerlei uitdagingen te tackelen. Zo is het thema van de door Re-story in samenwerking met Axudo georganiseerde hackathon: duurzaamheid.

Aan het einde van de hackathon presenteren teams hun voorstellen aan de andere deelnemers en aan de uitdager, het bedrijf of de organisatie die een uitdaging heeft voorgelegd. 

Doorgaans kent een hackathon een winnaar. Niet bij de hackathon die wij organiseren. Dat vinden wij niet duurzaam. Het feit dat we een divers gezelschap aan mensen samenbrengen die gaan nadenken over bepaalde uitdagingen kan alleen maar tot inventieve en creatieve oplossingen leiden! Alleen daarom al kent de Duurzaamheid Hackathon enkel winnaars.

Met dank aan de Cronos Groep voor het mee mogelijk maken van deze eerste editie.